Víkendoví motorkáři, na okreskách zbystřete

Víkendoví motorkáři, na okreskách zbystřete

Víkendoví motorkáři, na okreskách zbystřete

Praha 17. dubna 2023

S nástupem teplejších měsíců na silnicích potkáváme více motocyklistů. Že je jízda na motorce spíše víkendovým zpestřením než způsobem, jak se dostat do práce, potvrzují i data z Portálu nehod. V sobotu a neděli totiž bohužel policie častěji řeší nehody, kde je jeden z účastníků řidič motocyklu. Portál nehod se proto se začátkem motorkářské sezony podíval na jejich příčiny a současně upozorňuje na riziková místa víkendových vyjížděk, kde by měli být řidiči motocyklů obezřetní.

Riziková jsou víkendová odpoledne

Podle analýzy Portálu nehod (www.portalnehod.cz) se za posledních třináct let podílí nehody motorkářů na všech nehodách u nás 3,47 %, což představuje 42 505 nehod. Tento podíl se zásadně nezměnil za celou sledovanou dobu od roku 2010 do konce roku 2022. Výrazněji se však mění v průběhu roku. Zatímco v lednu je těchto nehod jen 0,21 %, tak s tím, jak se v průběhu roku otepluje a počasí přeje jízdě na motorce, roste i podíl nehod motocyklistů. Kulminuje v červenci (6,34 %) a v srpnu (6,28 %).

A výrazně se mění i v průběhu týdne. Většina motorkářů totiž osedlá své stroje spíše o víkendu, kdy se podíl nehod motorkářů na celkovém počtu pohybuje okolo 5 %, zatímco v pracovní dny klesá pod 3 %.

O tom, že motorky jsou spíš zdrojem zábavy, svědčí i denní doba, kdy motorkáři nejčastěji bourají. Není to ranní či odpolední špička, jak je tomu u řidičů automobilů při cestách do práce, ale nehodovost prudce roste kolem poledne a kulminuje kolem 16.00 hod.

Podíl nehod motocyklistů na všech nehodách v měsících


Pramen: Portál nehod

 Příčiny nehod: rychlost a nedání přednosti

A jaké jsou příčiny nehod? Asi nebude překvapením, že tak často kritizovaná rychlá jízda motorkářů je hlavní příčinou pouze v případě, že viníkem nehody je jezdec na motorce. Rychlá jízda stojí za 45,5 % nehod, kde byl za viníka označen policií právě motorkář. Pokud je však motocyklista obětí nehody, tak v 59,4 % nehod je příčinou to, že nedostal přednost – ať již při odbočování vlevo, na stopce, či na dopravní značce „Dej přednost“.

Rychlá jízda navíc dominuje u mladých motorkářů. S rostoucím věkem řidičů její podíl klesá a roste podíl nehod způsobených nezvládnutím řízení. „Mladí motorkáři častěji zkouší, ‚kolik to dá‘, ale rizikem je pro ně menší zkušenost a nevyježděnost. Příkladem mohou být nehody, kdy motorkář jede ve vzduchové kapse za nákladním vozem. A nepřiměřená rychlost ve spojení s neodhadnutím rozdílné brzdné dráhy pak bývá příčinou nehody. Málokdo si totiž uvědomí, že brzdná dráha motorky je v některých případech delší než u osobního vozu, který je třeba motorkář zvyklý řídit,“ upozorňuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Je důležité, aby si motorkáři uvědomili, jaká má jízda na motorce rizika, a respektovali jak pravidla provozu, tak technické limity svého stroje. Jen tak si mohou užít bezpečnou jízdu. A stejně, jako by řidič auta měl dávat pozor na motorkáře, tak by i motorkář měl být obezřetný a dbát na svou bezpečnost.

Při nehodě jsou totiž motorkáři více ohroženi tragickými následky než ostatní. „Pokud se podíváme na všechny nehody, které se staly u nás od roku 2010, tak ze 78 % se obešly bez zranění. Avšak u nehod, kde figurovala motorka, to bylo jen 21,4 %,“ upozorňuje Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, na zvýšené riziko. Potvrzují to i statistiky Portálu nehod: „Například k těžkému zranění došlo jen u 2,6 % všech nehod na českých a moravských silnicích. U nehod motorkářů však tak bohužel skončilo 15,7 % bouraček,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.

Co tedy můžeme udělat pro to, aby bylo nehod motorkářů méně? Především je důležité dodržovat pravidla silničního provozu a být i neustále ostražití. Dále je vhodné seznámit se s rizikovými místy v okolí, kde často jezdíme, a být na ně připraveni. A právě na ně upozorňuje Portál nehod.

Rizikové ostré zatáčky i rovné úseky

A jaká jsou tedy podle Portálu nehod nejrizikovější místa pro víkendové jízdy motorkářů? Jedním z nich je například zatáčka na 50. km silnice č. 50 poblíž obce Stará Huť v okrese Uherské Hradiště. Krásná krajina vrchoviny Chřiby láká k víkendové jízdě. Ale ostré zatáčky v kombinaci s nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky jsou pak příčinou poměrně častých nehod motorkářů v tomto rizikovém místě. Na mapě Portálu nehod najdete rizikové místo ZDE.

Dalším místem, které identifikovali analytici Portálu nehod, je silnice č. 44 mezi Loučnou nad Desnou a Červenohorským sedlem v okrese Šumperk. Serpentiny s řadou ostrých zatáček na horské silnici vyžadují od motorkářů maximální obezřetnost. Nejčastějším důvodem nehod je opět nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Na mapě rizikových míst ho najdete ZDE.

Třetí místo, kde by si při víkendové vyjížďce měli dát motorkáři pozor, najdeme v okrese Česká Lípa. Ten je tradičním regionem, kam rádi vyráží. Rizikové místo je na 54. km silnice I. třídy č. 9. Je zde křížení se silnicí III/2702 spojující Drchlavu a Chlum. Křižovatka je na přehledném místě po dlouhém rovném úseku ve volné krajině, který láká motorkáře k předjíždění pomalejších vozidel. Ovšem předjíždění zleva vozidla odbočujícího vlevo je pak nejčastějším důvodem karambolů motorkářů na této křižovatce. Nehodové místo je ZDE.

 Proč by si měli motorkáři dávat pozor při svých cestách o víkendu? Často totiž vedou silnicemi nižší třídy a díry, výtluky a nerovnosti na silnici nebo štěrk po zimě mohou způsobit, že motorkář ztratí kontrolu nad svým strojem. Často vedou na silnicích se zatáčkami, které jsou pro motorkáře „adrenalinové“ (viz první dvě nehodová místa). Zvláště nebezpečné jsou ostré zatáčky, kde řidiči často ztrácí kontrolu nad vozidlem a vjedou do protisměru.

 Mapa rizikových míst varuje řidiče

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám nejen v případě řidičů automobilů, ale nově také motocyklů

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

 Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.