Nejrizikovější křižovatky českých a moravských krajů

Nejrizikovější křižovatky českých a moravských krajů

Nejrizikovější křižovatky českých a moravských krajů

1.března 2023

Na křižovatkách v centrech měst se řidiči potkávají nejen s dalšími vozidly, ale i chodci, cyklisty, městskou hromadnou dopravou… To vše si žádá jejich maximální pozornost, dodržování předpisů a často i jen obyčejný respekt a ohleduplnost k ostatním účastníkům dopravního provozu. Na to, které křižovatky jsou nejnebezpečnější a jaké jsou příčiny nehod, se detailně podívali analytici Portálu nehod. 


Nejčastější příčiny nehod

Za nehodami mimo center měst stojí někdy vyšší moc – zvěř, namrzlá silnice, mlha atd. Za nehodami na frekventovaných městských křižovatkách je však v drtivé většině nepozornost řidičů a nerespektování pravidel silničního provozu. Všem se dá tedy předejít. „Nejčastějšími příčinami jsou podle analýzy Portálu nehod nedání přednosti (ať již proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“, nebo při odbočování vlevo), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, jízda na červené světlo a dalším častým důvodem je i situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Portál nehod chce proto upozornit na nejrizikovější křižovatky v České republice. Obezřetnost řidičů a striktní dodržování předpisů je zde více než namístě. Analytici portálu nehod na základě počtu karambolů za poslední dva roky a výše škod identifikovali v každém kraji České republiky tu nejrizikovější křižovatku.

 Na pražském „Pavláku“ je obezřetnost namístě

Každý, kdo jezdí autem v Praze nebo poslouchá dopravní zpravodajství, asi tuší, že prvenství co do počtu nehod a rizikovosti drží křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova. Křížení magistrály s velmi hustým provozem s kolmou Ječnou ulicí a tramvajovou dopravou, nervozita řidičů spěchajících v ranní špičce do práce a častá nepozornost, kdy si řidiči při čekání „na zelenou“ například kontrolují maily – to vše se podepisuje na častých nehodách, k nimž zde dochází. „Podle dat Portálu nehod se zde za poslední dva roky stalo 103 nehod se škodou za více než 15 milionů korun. To z křižovatky I. P. Pavlova na páteřní pražské komunikaci dělá nejrizikovější křižovatku v České republice. Řidiči by zde měli být nejen maximálně obezřetní. Pokud by se totiž plně věnovali řízení, dodržovali odstupy atd., pomohlo by to ke snížení počtu nehod, k nimž zde dochází,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Ústí – pozor na křižovatky na nábřeží

Další nebezpečnou křižovatku najdeme v Ústeckém kraji. Nejnebezpečnější křižovatku v tomto regionu najdeme přímo v Ústí nad Labem. Jde o křižovatku ulic Přístavní a Předmostí poblíž mostu Dr. E. Beneše. Velmi vytížená čtyřproudá silnice č. 62 kopírující tok Labe se zde zužuje v silnici č. 30, napojuje se na ni ulice Předmostí, z níž na ni auta odbočují při výjezdu z železničního podjezdu, a to vše komplikuje napojování vozovek na blízký most. Dopravně složitá situace je nasnadě. Podle dat Portálu nehod zde za poslední dva roky došlo k 35 karambolům se škodou podle odhadu pojišťoven za 4,2 mld. Kč. Nejčastější příčinou bouraček je zde nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

 Hradec Králové – jízda na červenou

Třetí nejnebezpečnější křižovatku najdeme opět v krajské metropoli – v Hradci Králové. Je na jednom z křížení silnice I/31, která jako okružní komunikace obepíná centrum Hradce Králové a tvoří II. městský okruh. Říká se mu také Gočárův okruh, protože tento velkorysý silniční okruh vznikl na základě meziválečného regulačního plánu navrženého architektem Josefem Gočárem. Jde o velmi frekventovanou komunikaci, kterou protíná několik křižovatek s ulicemi mířícími do centra. Podle počtu nehod je tou nejrizikovější křižovatka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny. Portál nehod zde za poslední dva roky napočítal 19 karambolů se škodou podle odhadu pojišťoven za 3,3 mil. Kč. A příčina? Je jí asi pro křižovatky ta nejfatálnější – jízda na červenou.

Další nebezpečnou křižovatku najdeme v Ústeckém kraji. Nejnebezpečnější křižovatku v tomto regionu najdeme přímo v Ústí nad Labem. Jde o křižovatku ulic Přístavní a Předmostí poblíž mostu Dr. E. Beneše. Velmi vytížená čtyřproudá silnice č. 62 kopírující tok Labe se zde zužuje v silnici č. 30, napojuje se na ni ulice Předmostí, z níž na ni auta odbočují při výjezdu z železničního podjezdu, a to vše komplikuje napojování vozovek na blízký most. Dopravně složitá situace je nasnadě. Podle dat Portálu nehod zde za poslední dva roky došlo k 35 karambolům se škodou podle odhadu pojišťoven za 4,2 mld. Kč. Nejčastější příčinou bouraček je zde nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

 Hradec Králové – jízda na červenou

Třetí nejnebezpečnější křižovatku najdeme opět v krajské metropoli – v Hradci Králové. Je na jednom z křížení silnice I/31, která jako okružní komunikace obepíná centrum Hradce Králové a tvoří II. městský okruh. Říká se mu také Gočárův okruh, protože tento velkorysý silniční okruh vznikl na základě meziválečného regulačního plánu navrženého architektem Josefem Gočárem. Jde o velmi frekventovanou komunikaci, kterou protíná několik křižovatek s ulicemi mířícími do centra. Podle počtu nehod je tou nejrizikovější křižovatka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny. Portál nehod zde za poslední dva roky napočítal 19 karambolů se škodou podle odhadu pojišťoven za 3,3 mil. Kč. A příčina? Je jí asi pro křižovatky ta nejfatálnější – jízda na červenou.

Nejrizikovější křižovatky v jednotlivých krajích ČR

Kraj

Nejrizikovější křižovatka v kraji

Počet nehod za poslední dva roky

Počet zraněných

Škody podle odhadu pojišťoven

Nejčastější příčina nehody

Odkaz na mapu Portálu nehod

Praha

náměstí I. P. Pavlova

103

13

15 326 525 Kč

nesprávný způsob jízdy

mapa

Ústecký

Ústní n. L.: křižovatka ulic Přístavní a Předmostí

35

10

4 158 637 Kč

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

mapa

Královéhradecký

Hradec Kr.: křižovatka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny

19

10

3 343 499 Kč

jízda na červené světlo

mapa

Karlovarský

Karlovy Vary: křižovatka ulic Závodu míru, Nádražní, Vančurova, Rolavská

18

2

1 638 991 Kč

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

mapa

Moravskoslezský

Opava: křižovatka ulic Kasárenská, Nákladní, Rybářská, Oblouková

17

6

1 424 798 Kč

nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST

mapa

Středočeský

Kolín: křižovatka ulic Kutnohorská a U Křižovatky

16

4

1 645 961 Kč

nedání předn. při odbočování vlevo

mapa

Zlínský

Uherské Hradiště: křížení ulic třída Maršála Malinovského, Velehradská, Všehrdova a Sokolovská

16

9

2 423 933 Kč

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

mapa

Olomoucký

Přerov: křižovatka ulic Tovární, Durychova, Generála Štefánika

14

8

3 056 548 Kč

nedání předn. vozidlu přijíždějícímu zprava

mapa

Liberecký

Jablonec nad Nisou: křižovatka ulic Rýnovická, Riegerova, Nemocniční

12

7

1 266 538 Kč

nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST

mapa

Pardubický

Pardubice: křižovatka ulic Kpt. Jaroše, Dašická, Na Drážce

12

14

2 023 756 Kč

nedání předn. při odbočování vlevo

mapa

Plzeňský

Plzeň: křižovatka ulic Klatovská třída, U Trati, Borská

11

4

1 521 234 Kč

jízda na červené světlo

mapa

Jihomoravský

Rajhrad: křižovatka ulic Štefánikova, Masarykova, Městečko

10

5

914 582 Kč

nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST

mapa

Jihočeský

České Budějovice: křižovatka ulic Nádražní, Generála Píky, Jírovcova

9

6

3 413 496 Kč

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

mapa

Vysočina

Jihlava: křižovatka ulic Heroltická, Průmyslová

7

9

1 775 554 Kč

nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST

mapa


Mapa rizikových míst varuje řidiče

Portál nehod (www.portalnehod.cz) je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám – například z důvodu střetu se zvěří, rychlosti, předjíždění či střetu s cyklistou či motocyklistou.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

 Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.