DOPADY DOPRAVNÍCH NEHOD: Poranění nervového svazku

DOPADY DOPRAVNÍCH NEHOD: Poranění nervového svazku

Dopravní nehody na našich silnicích mají mnoho příčin, a ještě více možných následků. Pokud dojde k velmi závažnému poranění např. nervového svazku známého pod latinským názvem plexus brachialis, směřuje často statistika nehod směrem k motorkářům. Právě oni jsou totiž z pohledu tohoto typu zranění nejvíce rizikovou skupinou.

    Nahlédnutí do statistik Portálu nehod prozrazuje, že v letošním roce přišlo o život celkem 66 motocyklistů (včetně spolujezdců). Těžce zraněných motocyklistů bylo ve stejném období téměř 300. Jejich střet s jiným vozidlem nebo pád z motocyklu s následným nárazem do jakékoliv pevné překážky může v některých případech způsobit právě zmíněné poranění nervového svazku plexus brachialis, tedy pažní nervové pleteně, z které odstupuje řada nervů inervujících oblast trupu a horní končetiny. Pouze za letošní rok došlo ke střetu s pevnou překážkou (stromem) celkem v 57 nehodách motocyklistů. 

Motocyklista je totiž při pádu daleko méně chráněn, a právě velmi ohroženou částí těla jsou hlava, páteř a horní končetiny. Nervová soustava je často spojována především s mozkem a míchou. Jejich poranění jsou často fatální a přirozeně se jim proto přikládá největší důležitost. Avšak bez nervových spojení se zbytkem těla by mozek nemohl komunikovat se svaly a orgány. I jejich poškození je proto obzvláště nebezpečné – nervy navíc nevykazují schopnost regenerace v takové míře, jako svaly či kosti.

Pokud nejsou nervy ani nervové výběžky při nehodě útlakem přerušeny, obnovení jejich funkce je možné, pokud je útlak včas odstraněn. V případě, že jsou jednotlivé výběžky přerušeny, ale nerv jako celek je kontinuální, je stále spontánní regenerace možná. Pokud však dojde k anatomickému přerušení nervu, spontánní regenerace již možná není. Nervová soustava je totiž nesmírně komplikovaný systém a jeho narušení může mít i trvalé následky. Obzvláště devastující je pak přerušení nervů spojujících velké nervové svazky neboli pleteně s míchou.

Při pádu na motocyklu může dojít k vytržení nervových kořenů z oblasti krční míchy. Každý z nich přitom řídí konkrétní části paže či ruky. Pokud k tomu dojde, hrozí úplné ochablosti horní končetiny a poruše její citlivosti. „V odborné lékařské diagnostice je nejdůležitější zjistit útlak nebo přerušení nervu před jeho nezvratným poškozením, které v konečném důsledku vede i k poškození svalů. I přes současné pokroky v operačních postupech je možné dosáhnout částečného návratu funkce ruky ve zhruba 60–80 %. I to však znamená, že motorkář se za řídítka svého motocyklu zpravidla už nikdy vrátit nemůže. Měl by proto znát tato možná rizika ještě před svojí riskantní jízdou s nepřiměřenou rychlostí,“ připomíná krutou realitu následků dopravních nehod Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš.


VIDEO K TOMUTO TÉMATU NALEZNETE
NA WEBU.


O Portálu nehod:
Tento web již necelé dva roky přispívá k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Přináší široké i odborné veřejnosti užitečné informace pro prevenci nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, kde je možné zobrazit si i místa s četnějšími nehodami právě motorkářů. Provozovatelem Portálu nehod je DataFriends. Projekt vznikl za podpory fondu zábrany škod a za vstřícné spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů. Více informací: www.portalnehod.cz.

O kampani Ty to zvládneš
Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici a nově informuje také o dopadech dopravních nehod na zdraví člověka.  Více informací: www.tytozvladnes.cz

 Kampaň „Ty to zvládneš – dopady nehod“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zabrány škod
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně̌ ho spravuje Česká́ kancelář̌ pojistitelů̊, profesní́ organizace pojišťoven, které́ jsou oprávněny na území́ České́ republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné́ ručení́). Tyto pojišťovny do fondu zabrány škod odvádí́ ročně̌ 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní́ složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní́ složky IZS a subjekty realizující́ projekty vedoucí́ ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz.