Královéhradecký kraj patří v nehodovosti k průměru, ale i zde je prostor ke zlepšení. Víme, která místa jsou nejrizikovější

Královéhradecký kraj patří v nehodovosti k průměru, ale i zde je prostor ke zlepšení. Víme, která místa jsou nejrizikovější

Hradec Králové, 5. června 2024 – Přestože Královéhradecký kraj patří celkovým počtem nehod k průměrným krajům, i zde se vyplatí zvýšená pozornost při řízení. Ve srovnání například s krajem Pardubickým je ale kraj Královéhradecký horší a silnice jsou zde rizikovější. Ročně se na území kraje stane více než 4500 nehod – ve srovnání například právě se sousedním Pardubickým krajem je to o 600 nehod ročně více. Na druhou stranu – oproti například Středočeskému kraji je to přibližně jenom třetina. K nejvíce nehodám v Královéhradeckém kraji dochází poměrně logicky v okrese a krajském městě Hradec Králové, na druhém místě se pak umístil okres Trutnov a následně za ním Náchod, Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

„V rámci celé České republiky si Královéhradecký kraj nevede nejhůř, ale vždy je o stupínek horší než právě Pardubický. Je to dáno i silnějším provozem směřujícím například do horských středisek v Krkonoších, stejně jako po tranzitních komunikacích na Moravu či do Polska. Královéhradecký kraj a de facto přímo krajské město jsou také dálniční křižovatkou dálnic D11, D35 a tzv. „Hradubické“ – spojující dvě sousední krajská města,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Při přepočtu počtu nehod na počet obyvatel za poslední dva roky je s 1658 nehodami na 100 tisíc obyvatel až na osmém místě. Stejné je to při přepočtu na rozlohu (také 8. místo v rámci ČR se 194 nehodami za poslední dva roky na 100 km2) a při přepočtu na délku silniční sítě je dokonce až 10. (245 nehod za poslední dva roky na 100 km) a patří tak mezi středně–méně rizikové kraje.

Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Největší podíl na příčinách dopravních nehod v Královéhradeckém kraji – 50,1 % – mají samotní řidiči, a to konkrétně způsobem jízdy, jakým se pohybují na tamních komunikacích. Absolutně nejvíce nehod vznikne kvůli tomu, že se řidiči plně nevěnují řízení vozidla. Dalším důvodem vedoucím ke vzniku nehod je to, že se otáčí nebo couvají tam, kde to není povoleno, nezvládnou řízení vozidla či nedodržují bezpečnou vzdálenost za vozidlem před nimi. Například u celých 17,7 % nehod je příčinou vysoká rychlost. 12,6 % nehod vznikne kvůli nedání přednosti v jízdě – a to zejména z důvodu nerespektování příkazové značky „Dej přednost v jízdě“.

Počtem nehod dominuje Hradec Králové

Měřeno celkovým počtem nehod v Královéhradeckém kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do roku 2023 došlo k největšímu počtu karambolů poměrně logicky v okrese a v krajském městě Hradec Králové (celkem 21 780 nehod s podílem 34,16 % na celkovém počtu nehod v Královéhradeckém kraji za měřené období). Hradec Králové je nejen přirozeným centrem kraje, řada lidí sem dojíždí do zaměstnání nebo například do škol a silný provoz je také na území samotného města a rovněž je samotný Hradec také křižovatkou několika dálnic a tranzitních komunikací. Další v pořadí je „krkonošský“ okres Trutnov s podílem na počtu nehod ve výši 21,84 % (celkem 13 925 nehod za měřené období). Následuje okres Náchod (11 121 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 17,44 %), dále pak okres Jičín (9 131 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 14,32 %) a statistiky pak uzavírá okres Rychnov nad Kněžnou (7 799 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 12,23 %).

Jednotlivé okresy se také navzájem mezi sebou liší z hlediska podílu jednotlivých příčin vzniku nehody. Například v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou je výrazně vyšší podíl (kolem 25 %) nehod, které nejsou zaviněny řidičem. Ve většině případů se jedná například o střet s vysokou zvěří, která často pobývá právě na loukách a v remízcích v okolí komunikací v těchto okresech.Desítka lokalit v Královéhradeckém kraji s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody

V Královéhradeckém kraji se nachází několik míst, která jsou zvláště riziková z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Zde jsou detailní informace za posledních pět let o těchto rizikových místech:

Top 10 rizikových míst v Královéhradeckém kraji

  1. Okres Hradec Králové – křižovatka výjezdů u obchodního centra v ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové – 30 nehod, 15 zraněných – nejčastější příčina nehod: při odbočování
  2. Okres Hradec Králové – úsek silnice II/308 u obce Černilov – 29 nehod, 20 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
  3. Okres Náchod – úsek silnice II/303 u vesnice Pěkov – 24 nehod, 19 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
  4. Okres Rychnov nad Kněžnou – úsek silnice I/321 u města Solnice – 19 nehod, 7 zraněných – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem
  5. Okres Trutnov – křižovatka na silnici I/37 u obce Nové Kocbeře – 18 nehod, 19 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky
  6. Okres Rychnov nad Kněžnou – úsek silnice III/3211 u Rychnova nad Kněžnou – 17 nehod, 7 zraněných – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem
  7. Okres Náchod – úsek silnice I/14 u osady Václavice – 17 nehod, 15 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
  8. Okres Hradec Králové – úsek silnice I/324 u vesnice Lubno – 15 nehod, 8 zraněných – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
  9. Okres Hradec Králové – úsek silnice III/2997 u vesnice Skalička – 12 nehod, 10 zraněných – nejčastější příčina nehod: při předjíždění došlo k ohrožení řidiče protijedoucího vozu
  10. Okres Hradec Králové – křižovatka ulic Pospíšilova a Orlická v Hradci Králové – 10 nehod, 6 zraněných – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Dej přednost v jízdě

V Hradci Králové opět proběhla regionální dopravní konference s cílem prevence dopravních nehod

Právě zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod, se věnovala regionální dopravní konference, která se letos opět uskutečnila, a to 21. května 2024 v Hradci Králové. Rozebíralo se na ní výše uvedených deset nejrizikovějších míst na cestách Královéhradeckého kraje, ale i případové studie dalších lokalit, které se už i díky těmto konferencím v minulosti podařilo lépe zabezpečit. Organizátory konference jsou společnosti RSE Project a DataFriends. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. Cílem konference v Hradci Králové bylo nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v  regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“

Portál nehod

Cílem Portálu nehod – www.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích.

Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech. A právě na tato riziková místa upozorňuje i navigace Mapy.cz.

 

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.