O projektu portalnehod.cz

Projekt portalnehod.cz přináší aktuální přehled lokalit s nejčastějším výskytem nehod v Česku.

Portál upozorňuje na riziková místa na komunikacích a nabízí jejich jednoduchý a jasný přehled s  cílem zabránit dalším nehodám v těchto lokalitách.

Přehledná aktuální mapa vyobrazuje nejfrekventovanější nehodová místa dle shlukové analýzy všech nehod, které se staly v České republice za posledních 24 měsíců. Ta je možno dále členit na základě významných příčin (předjíždění, rychlost, střet se zvěří, alkohol a drogy) a nejčastějšího výskytu vážných zranění (těžké zranění, smrt). Mapa nabízí filtrování podle krajů a okresů nebo vyhledání konkrétního místa. Zvolený filtr doplňuje tabulka 10 nejnebezpečnějších míst. Při označení místa nehody se zobrazí detail lokality, a to včetně výše škodních událostí a nejčastější příčiny nehody.

Více o metodice vyhodnocení dat

Portalnehod.cz pro občany a motoristy

  • Seznámení se s rizikovou lokalitou v místě bydliště nebo na často projížděné trase
  • Možnost upozornit na nehodovou lokalitu společně se svým návrhem řešení

Občanům i motoristům mapa portálu nabízí snadno ovladatelnou a přehlednou vizualizaci kritických míst na silnicích. Motorista si může najít trasu, kterou často projíždí, a zjistit, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti. Občan může sledovat riziková místa v blízkosti svého bydliště nebo v místech zájmu (školy, školky, nákupní centra) a následně tyto informace sdílet s veřejným prostorem a  připojit i vlastní názor na možné řešení situace. Historická mapa pomůže občanům i motoristům snadněji odhalit místa, kde se situace zhoršuje nebo naopak zlepšuje, a posoudit tak činnost samosprávy při nápravě rizikových míst.

Články publikované na portále přinášejí občanům i motoristům zajímavé souhrny a informace v širším kontextu.

Portalnehod.cz pro státní správu a samosprávu

  • Snadná identifikace nehodových míst
  • Sledování podnětů od občanů a motoristů
  • Analýza příčin a možných nápravných opatření
  • Sledování lokalit z ekonomického hlediska

Cílem je nabídnout samosprávě i státní správě nástroj, s jehož pomocí budou moci jednoduše identifikovat kritická místa ve svém regionu a sledovat zpětnou vazbu od motoristů či občanů. Portál podněcuje otevřenou diskuzi o rizikových místech s dalšími odborníky za účelem realizace možných nápravných opatření. Vyhodnocení jednotlivých míst co do výše škod z nehod může argumentačně podpořit důležitost investice do změn značení nebo do rekonstrukce postiženého místa.

Odborná veřejnost (novinář, datový vědec)

  • Jednotný a přehledný způsob analýzy rizikových lokalit
  • Automatizovaná aktualizace dat už za 14 dní
  • Možnost tvorby či přebírání obsahu analýzy a shrnutí identifikovaných míst
  • Možnost napojení a práce s nehodovými daty prostřednictvím analytického nástroje

Portalnehod.cz si klade za cíl sjednotit metodiku vyhodnocení dat, dobře ji popsat a následně poskytnout odborné veřejnosti. Nabízíme možnost unikátní data ČKP o nehodách dále analyzovat a využít je pro dílčí výzkum. Výzkumní pracovníci, studenti nebo novináři získají profesionálně zpracovaný datový podklad v moderním analytickém prostředí, na kterém mohou postavit obhajobu prosté myšlenky nebo například inovativního projektu.

Odborné veřejnosti jsme kromě výsledků veřejných analýz zpřístupnili vědeckou sekci. V její části se vědci/badateli otvírá širší datový set, kde může data blíže zkoumat a utvářet z nich další hodnotné závěry, ať už s cílem přispět do analýz na Portálu nehod, nebo je využít ke své další práci.

Více pro odbornou veřejnost zde.

Průběh výpočtu rizikových míst

Výpočet kritických míst a úseků je založen se zakládá na vícerozměrných statistických metodách. Pro tento projekt byla využita shluková analýza, která pomocí svých algoritmů sdružuje nehody s podobnými vlastnostmi do shluků. Shlukem se rozumí skupina objektů, jež obsahují podobné prvky, ale zároveň jsou odlišené od prvků, které do skupiny nepatří.

Model je vytvořen na základě hierarchického shlukování pomocí DBSCAN metody (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), vzdálenost je měřena způsobem čtvercové euklidovské vzdálenosti. Pro identifikaci rizikových míst je využito GPS souřadnic nehody.

Shluky se dále dělí podle sledovaných parametrů na: usmrcení a vážná zranění, střety se zvěří, vlivy návykových látek, nepřiměřená rychlost, čelní střety a nebezpečné předjíždění.

Chci se dozvědět více o postupu analýzy

Projekt portalnehod.cz vznikl za podpory fondu zábrany škod a vstřícné spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ckp.cz). Autorem projektu je společnost DataFriends s.r.o. (datafriends.cz).