Přihlaste se na Regionální dopravní konferenci

Každoroční cyklus dopravních konferencí, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky.

www.dopravnikonference.com

Vyberte si termín a místo, kdy a kde se chcete dopravní konference zúčastnit, a vyplňte krátký formulář.

Přihlaste se na Dopravní Konferenci s Portálem nehod

Partneři projektu
Děkujeme všem partnerů za podporu.