Regionální dopravní konference blíž občanům

Regionální dopravní konference blíž občanům

Regionální dopravní konference blíž občanům

Regionální dopravní konference je každoroční cyklus konferencí, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Tento mezi experty oblíbený formát se od letošního září díky spolupráci s Portálem nehod a Deníkem více zaměří na lokalizaci a sledování rizikových míst. Otevře se také široké veřejnosti.

Ročně na českých silnicích umírají stovky lidí a vznikají škody za desítky miliard korun. „Dopravní infrastruktura a kvalita silniční sítě ovlivňují nehodovost, proto je důležité dostatečně monitorovat riziková místa včetně příčin nehod a toho, zda se v těchto místech podnikají opatření k nápravě,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. To je také jedním z cílů regionálních dopravních konferencí. Díky nim v každém kraji získají samospráva, správci komunikací, policie i hasiči přehled o celkové dopravní situaci v daném regionu, ale i detailní znalost nejhorších rizikových míst včetně možností jejich řešení. Občanům pak budou tyto informace doručeny prostřednictvím speciálního vydání Deníku.

„V předchozích letech jsme rozebrali a pokusili se nastínit možná řešení 362 nehodových míst. Na dalších 176 místech byla alespoň částečná opatření provedena, na dalších se pracuje. Věříme, že náprava rizikových míst na silnicích je ve veřejném zájmu, a proto k diskusi zveme i širokou veřejnost,“ uvádí Roman Kopřiva, jednatel společnosti RSE Project, která už více než deset let konference organizuje. „Jsem velmi rád za užitečnou diskusi, která v rámci dopravních konferencí probíhá. Informace, které zde zaznívají, mohou například starostům a primátorům poskytnout dostatečné argumenty, s jejichž pomocí mohou obstát při obhajování důležitosti investice do změn dopravního řešení. Problematice nehodových lokalit se chceme také systematicky zabývat na půdě Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu,“ dodává Jan Matoušek.

Mezi diskutujícími na sérii regionálních dopravních konferencí 2023 vystoupí dopravní experti, zástupci vybraných měst a obcí, Policie ČR, BESIP nebo České kanceláře pojistitelů. Osloveni jsou rovněž zástupci jednotlivých krajů v čele s hejtmany, kteří budou přizváni ke spolupráci a účasti v diskusním panelu.

Větší zaměření na data

Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. „V rámci letošního ročníku bychom chtěli nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v daném regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“

„Cílem regionální dopravní konference je diskuse nad nehodovými lokalitami v daných krajích a snaha pomoci s nápravou a řešením. Rádi bychom umožnili relevantním subjektům, organizacím a veřejným orgánům vyjádřit se k aktuální bezpečnostní situaci na silnicích v regionu,“ uzavírá Roman Kopřiva. Záštitu konferencím poskytli jak vybrané kraje, tak Asociace krajů České republiky.

Regionální dopravní konference ve druhé polovině roku 2023 se odehrají v těchto termínech:

ZLÍN                     21. září 2023 (Krajský úřad Zlínského kraje)
BRNO                   26. září 2023 (školicí centrum Cejl)
ÚSTÍ N. L.            10. října 2023 (Krajský úřad Ústeckého kraje)
LIBEREC              11. října 2023 (Krajský úřad Libereckého kraje)
JIHLAVA               25. října 2023 (Krajský úřad Kraje Vysočina)
KOLÍN                  8. listopadu 2023 (CEROP Kolín)
PRAHA                 9. listopadu 2023 (rezidence primátora)

 

Více informací naleznete na stránkách projektu www.dopravnikonference.com.