Letní provoz na jižních tazích zvyšuje počet dopravních nehod

Letní provoz na jižních tazích zvyšuje počet dopravních nehod

Letní provoz na jižních tazích zvyšuje počet dopravních nehod

Praha 17. července 2023 V létě se velká část Čechů přesouvá na jih. A potvrzují to bohužel i data o vývoji nehod na dálnicích a silnicích první třídy vedoucích z České republiky směrem na jih a jihozápad k hranicím s Rakouskem a Německem. Na těchto silnicích, kde pro mnohé Čechy začíná jejich vytoužená dovolená, bohužel právě v letních měsících i předčasně končí havárií. Portál nehod přispívá ke snížení počtu těchto karambolů tím, že upozorňuje řidiče na konkrétní riziková místa. A novinkou je, že tato varování jsou nyní dostupná českým motoristům přímo v navigaci Mapy.cz. Díky tomu mohou být jejich cesty – nejen za odpočinkem – bezpečnější.

S příchodem letních prázdnin míří tisíce českých řidičů svými auty na jih Evropy, aby si užili dovolenou u moře nebo v horských střediscích. „Statistiky Portálu nehod ukazují, že prázdninový provoz zvyšuje riziko nehod, zejména na hlavních tazích v jižních a západních Čechách a na jižní Moravě. Trasy vedoucí přes jižní části České republiky na dálnicích a silnicích první třídy jsou totiž přímou cestou do oblíbených dovolenkových destinací, jako jsou Chorvatsko, Itálie nebo Rakousko,“ uvedl Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Na jihu Čech se v létě častěji bourá

Analytici Portálu nehod se podívali na tuzemská nehodová data na dálnicích a silnicích první třídy za posledních třináct let (roky 2010 až 2022). Z nich jasně vyplývá, že během prázdninových měsíců dochází na jižních tazích v porovnání se zbytkem roku k většímu počtu karambolů. „V červenci se zde zvýší počet nehod o 14,6 % v porovnání s průměrem za celý rok, a v srpnu dokonce o téměř 17 %. V kontrastu s tím je „zklidnění“ nehodovosti na severních tazích k hranicím – v červenci je zde dokonce o 6,4 % nehod méně, než je roční průměr. Na těchto komunikacích naopak nehodovost kulminuje na podzim. V říjnu se zde bourá o 13,3 % více než po zbytek roku,“ komentuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Kde by si řidiči měli dát pozor

„Jedno z míst častých nehod na komunikacích směr jih najdeme například na dálnici D2 poblíž Velkých Němčic u odpočívadel Zeleňák s čerpacími stanicemi v obou směrech. Za poslední dva roky se zde podle Portálu nehod stalo šest bouraček, které zavinili řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení vozidla,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod. Na mapě rizikových míst najdete toto nehodové místo ZDE.

Další místo častých nehod při cestách na jih najdeme na okraji jihočeské metropole. Jde o mimoúrovňové křížení dálnice D3 a silnice první třídy číslo 34. Před vjezdem do Českých Budějovic ve směru od Prahy došlo za poslední dva roky k šesti nehodám, u nichž Policie ČR označila za příčinu nevěnování se plně řízení. Na mapě rizikových míst najdete toto nehodové místo ZDE.

Další místo, kde se poměrně často bourá při cestách do Rakouska, zná dobře asi každý, kdo alespoň jednou jel přes hraniční přechod u Dolního Dvořiště. Téměř pravoúhlou zatáčku na silnici I/3 těsně před hraničním přechodem nezvládli řidiči, kteří nepřizpůsobili rychlost vozidla a zavinili zde za poslední dva roky tři nehody. Na mapě rizikových míst najdete toto nehodové místo ZDE.

Mapy.cz jsou první tuzemská aplikace, která upozorňuje na riziková místa

I když cesta na jih Evropy může být vzrušující, je důležité si pamatovat, že bezpečí na cestách by mělo být vždy na prvním místě. Bezpečná a zodpovědná jízda je nejlepší cestou k bezstarostné dovolené. „Díky spolupráci Portálu nehod se společností Seznam.cz mají od začátku letošního léta motoristé nejnebezpečnější riziková místa pohodlně v navigaci Mapy.cz. Data, která do aplikace posíláme automaticky, zohledňují nejen počet nehod, ale také jejich závažnost. Řidičům se tak v navigaci zobrazí pouze ty úseky, které pro ně mohou být potenciálně nebezpečné,“ dodává Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Nyní díky této spolupráci mají řidiči na cestách do prázdninových destinací k dispozici užitečný nástroj pro zvýšení bezpečnosti na silnicích. „Ročně na českých silnicích umírají stovky lidí a vznikají škody za desítky miliard korun. Stav českých silnic není ideální, proto jsem velmi rád, že vedle našeho úsilí o nápravu konkrétních rizikových míst můžeme nabídnout jednoduchý nástroj i motoristům, který jim pomůže předcházet potenciálně nebezpečným situacím na silnici,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, která přispěla ke vzniku Portálu nehod.

Novinka je dostupná v aplikaci Mapy.cz na mobilních zařízeních s operačními systémy Android a iOS. Navíc, pokud chcete vidět kompletní přehled rizikových míst, najdete je v mapě rizikových míst na Portálu nehod, kde si je můžete filtrovat podle příčin jako například rychlost, předjíždění nebo střety se zvěří. Najdete zde také unikátní mapové vrstvy, které ukazují místa častých nehod cyklistů, nebo motorkářů.

Portál nehod

Cílem Portálu nehodwww.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích.

Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech. A právě na tato riziková místa nyní upozorňuje navigace Mapy.cz.

 Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.