Portál nehod: Za nehodami motoristů s cyklisty stojí často nedání přednosti v jízdě na rušných křižovatkách

25. května 2022

Cyklistická sezóna nabírá pomalu na obrátkách. Řada Čechů vyráží na kolech nejen na výlety, ale i do práce či do školy. A s tím, jak roste teplota na teploměru, roste nejen počet cyklistů na silnicích, ale i počet nehod. Podle Portálu nehod poroste nepřetržitě až do července, kdy každý rok kulminuje. Jednou z nejčastějších příčin nehod motoristů s cyklisty je podle analýzy Portálu nehod nedání přednosti v jízdě.

„V loňském roce došlo k 4163 střetům cyklistů šetřeným ze strany Policie ČR. Rok předtím, kdy vrcholila tzv. covidová cyklistika, to bylo 4306 nehod. Přičemž nehod zaviněných cyklisty bylo loni 70 % a řidiči 30 % z celkového počtu střetů,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. „Z celkového počtu nehod cyklistů je zhruba třináct set případů, kdy účastníkem byl pouze sám cyklista. Šetřené policií jsou tyto nehody zejména z důvodu zranění, kdy u těchto případů evidujeme 1160 lehkých zranění, 72 těžkých a 16 úmrtí,“ doplnil Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod. Obecně počet nehod v průběhu roku od jara strmě roste a kulminuje většinou v červenci, který je podle Portálu nehod pro cyklisty nejnebezpečnějším měsícem v roce. Loni v něm došlo k 679 nehodám.

/assets/cyklisté_graf_BtGkck9.JPG

Cyklisté s řidičákem lépe zvládají provoz

U nehod zaviněných cyklistou je nejčastější příčinou podle analýzy Portálu nehod nezvládnutí řízení kola a nevěnování se plně jízdě (65 % nehod). Druhou nejčastější příčinou je pak nedání přednosti (18 % ze všech nehod). U nehod, kde viníkem byl řidič, je nejčastější příčinou nedání přednosti (44 %) a nevěnování se plně řízení vozu (38 %).

„Velkou roli u příčin nehod zaviněných cyklistou hraje jeho věk. Děti a mladí cyklisté do 24 let zaviní 29 % nehod nedáním přednosti v jízdě. Naproti tomu u dospělých cyklistů je nedání přednosti příčinou jen 12 % nehod, které způsobí. Je zřejmé, že řidičská zkušenost a znalost dopravních předpisů pomáhají dospělým cyklistům lépe zvládat dopravní situace,“ říká Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.

V Praze se bourá při dojíždění do práce

Na celkovém počtu nehod mají největší podíl nehody cyklistů s automobily ve Zlínském (8,8 %), Olomouckém (8,4 %) a Jihočeském kraji (8 %). Naproti tomu v Praze je to 1 % – nicméně nehody pražských cyklistů se naprosto vymykají ostatním regionům v podílu nehod cyklistů v mladém věku. Cyklisté ve věku 32–38 let mají 20% podíl na nehodách kol a automobilů a věková skupina 25–31 let má pak 18% podíl. Růst popularity dojíždění na kole do práce se tak v Praze projevuje i na nehodovosti.

Nebezpečné křižovatky

Mapa rizikových míst Portálu nehod zobrazuje přehled nejvíce rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců, a to jak v celé ČR, tak v jednotlivých krajích. „Zobrazit je možné riziková místa i podle příčiny nehody: vysoká rychlost, předjíždění, srážka se zvěří a nyní nově i nehody s cyklisty. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

A jaká jsou podle mapy rizikových míst ta nejnebezpečnější místa v ČR podle počtu nehod motoristů s cyklisty a podle výše škody odhadnuté Policií ČR? Podle dat Portálu nehod mají všechna nejrizikovější místa jedno společné – jde o rušné křižovatky v centrech měst:

  • Podle Portálu nehod je nejrizikovějším místem pro cyklisty rušná křižovatka v centru Brandýsa nad Labem před městským úřadem, kde se „potkávají“ dvě hlavní náměstí, Masarykovo a Komenského. „Za rohem“ je navíc turisty – a i těmi na kolech –  vyhledávaný zámek a zámecké zahrady. Hustý provoz automobilů, cyklistů i chodců spojený s nepozorností a nerespektováním přednosti v jízdě – výsledkem tohoto mixu jsou střety automobilů a cyklistů se škodou za poslední dva roky podle odhadu Policie ČR ve výši 170 000 Kč.
  • ·Nymburk je městem cyklistů. Jeho křižovatka Boleslavské třídy, která slouží jako výpadovka z centra směrem na Mladou        Boleslav, a ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze je však druhým nejrizikovějším místem pro cyklisty u nás. A opět za nimi stojí    frekventovaný provoz a nerespektování přednosti v jízdě.
  • Rájem cyklistů je také jižní Morava. A pro cyklisty ideálním městem je zde například Břeclav. Čilý cyklistický dopravní ruch se  však pojí i s nehodami. Třetím nejrizikovějším místem v ČR je tak podle Portálu nehod zdejší poměrně komplikovaná křižovatka na předmostí Dyje – ulic Nár. hrdinů, Sovadinova, Na Pěšině a Lidická.
  • Na dalších místech se umístila další moravská města, která nabízí ideální podmínky pro dopravu do práce či za oddechem na kolech. Na čtvrté místě je Opava a její kruhový objezd na křižovatce Nákladní, Rybářská, Oblouková. Je poblíž obchodního centra v nákupní zóně města – a frekvence motoristů a cyklistů a s tím spojené nehody jsou tak bohužel nasnadě.
  • Poslední z pětice nejrizikovějších míst podle Portálu nehod je olomoucká křižovatka vytížené dvouproudé vozovky na ulici      17. listopadu a tř. Kosmonautů a křižující Wittgensteinovy ulice.

Tabulka: Nejrizikovější místa nehod cyklistů a automobilů

podle počtu nehod a odhadnuté škody Policií ČR za posledních 24 měsíců

Nehodové místo Počet nehod za posledních 24 měsíců Odhadnutá škoda podle PČR Nejčastější příčina
Brandýs nad Labem: křižovatka Masarykova a Komenského nám. 5 170 000 Kč Nedání přednosti proti příkazu: Stůj, dej přednost
Nymburk: křižovatka Boleslavské třídy a ulic V Kolonii a Ferdinanda Schulze 5 117 000 Kč Nedání přednosti proti příkazu: Stůj, dej přednost
Břeclav: křižovatka ulic Nár. hrdinů, Sovadinova, Na Pěšině a Lidická 5 75 000 Kč Nedání přednosti proti příkazu: Stůj, dej přednost
Opava: křižovatka ulic Nákladní, Rybářská, Oblouková 5 73 000 Kč Nedání přednosti proti příkazu: Dej přednost
Olomouc: křižovatka ulice 17. listopadu, tř. Kosmonautů a Wittgensteinovy ulice 5 66 000 Kč Nedání přednosti proti příkazu: Dej přednost

Černé cyklistické pátky

V které dny v týdnu na kolo raději nesedat? Podle analýzy Portálu nehod je to pátek, kdy se od roku 2010 stalo 7531 nehod cyklistů s motoristy. Pokud se podíváme na věkové kategorie, je to však trochu jiné. Lidé v produktivním věku (18–59), kteří na kola nejčastěji usedají během víkendových výletů, mají nejvíce nehod v sobotu. Naproti tomu děti (do 18 let) a starší lidé (60+) nejčastěji bourají ve čtvrtek a pátek. Pokud jde o vývoj počtu nehod v průběhu roku, asi nikoho nepřekvapí, že je nevyšší v letních měsících, přičemž kulminuje v červenci.

Portál nehod vznikl za podpory Fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.