Loučná bojuje za bezpečnější silnice

Loučná bojuje za bezpečnější silnice

Loučná bojuje za bezpečnější silnice

Jako velmi rizikový úsek hodnotí Policie ČR i starostové dotčených obcí stoupání z Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo v Jeseníkách. Za posledních 24 měsíců zde podle Portálu nehod došlo k několika dopravním nehodám s vážnými následky. Problematikou nebezpečné silnice se opakovaně zabývá zastupitelstvo Loučné nad Desnou, pod kterou Kouty patří.

Místostarosta obce Martin Přidalík připomíná, že Loučná se bohužel umístila na nelichotivém 3. místě, co se týče nejrizikovějších míst na silnicích v ČR. „Stalo se tak poté, co byl opraven silniční úsek z Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo. Na vině tedy není špatný povrch, klimatické podmínky, technická stav komunikace a další vnější faktory, nýbrž neukázněnost a riskantní jízda řidičů, zejména motocyklů. V předloňském roce zasahovala v tomto úseku naše hasičská jednotka čtrnáctkrát,“ vypočítává místostarosta.

/assets/nehoda-chevroletu-na-cervenohorskem.jpg

Nejnebezpečnější místa na rizikovém úseku se nachází zde a další tady.

Velký vliv na úbytek vážných dopravních nehod měl Covid-19, kdy bylo obtížnější zejména pro polské řidiče se na tento úsek dostat. Právě zahraniční řidiči totiž tvoří nezanedbatelnou skupinu účastníků dopravních nehod. Loučná nad Desnou je hojně navštěvovaným turistickým cílem a neukáznění řidiči ohrožují svou bezohlednou jízdou nejen sami sebe, ale i ostatní návštěvníky Jesenických hor. „Zaznamenáváme rovněž řadu stížností z řad chatařů, kteří si stěžují na hluk z motorek, který je obtěžuje od brzkých ranních hodin až do večera během celého léta. Snažíme se ve spolupráci s ŘSD, Olomouckým krajem a policií těmto jevům zamezit. Byly zde instalovány značky upozorňující na nebezpečný úsek a policie zde častěji provádí bezpečnostní akce. Snažím se, abychom se touto problematikou zabývali i na půdě Svazku obcí údolí Desné, který sdružuje okolní obce podél toku řeky Desné. Obdobné problémy jsou vnímány i v okolních obcích přes jejichž katastr vede silnice na Skřítek,“ přibližuje Martin Přidalík snahu radnice o zklidnění situace.

Jak však podotýká, žádná dopravní značka nemůže zamezit riskantní a nebezpečné jízdě. Police ČR má rovněž své kapacity a její hlídky v úseku nemohou být nepřetržitě. Řešení vidí obec také v zavedení úsekového měření rychlosti. „Pomohlo by nám to i v jiných úsecích obce, kde řidiči velice často nedodržují nejvyšší povolenou rychlost. Myslím si, že už veřejně publikovaná informace o tom, že se pracuje na zavedení úsekového měření, může působit na řidiče preventivně. Vážím si každého jediného lidského života a mrzí mně, že právě u nás lidé, mnohdy z hlouposti, o ty své životy přichází,“ dodává Martin Přidalík.

/assets/nehoda-policie-loucna-nad-des.jpg

Jak vyplývá ze zprávy Besipu, daný úsek není nebezpečný kvůli špatné kvalitě silnice, ale především kvůli rizikovému chování motocyklistů a některých řidičů aut. Řada preventivních opatření již byla provedena. Jde například o značky varující především motorkáře, že jde o vysoce nebezpečný úsek, do svodidel byly doplněny odrazové reflexní pásy. V letní sezóně policie pravidelně provádí v daném úseku skrytý dohled a na místě působí i policejní motohlídky. BESIP pořádá přímo v Sedle preventivní akce, letos do nich kromě krajského koordinátora opět zapojí i bývalého motocyklového závodníka Lukáše Peška, který bude s motorkáři přímo na místě komunikovat.

/assets/silnice-na-cervenohorskem-sedle-v-miste-.jpg