Přetížená křižovatka na I.P. Pavlova přitahuje nehody

Devět z deseti nejvíce rizikových míst v ČR z hlediska počtu nehod je v Praze a jejím okolí. Legendární je už křižovatka Ječná-Sokolská-Legerova, která se 120 nehodami za poslední dva roky kraluje celému žebříčku.

Jde o součást Severojižní magistrály a je to jedna z nejvytíženějších křižovatek v centru Prahy. „Dnes je již na hranici kapacity a není mnoho řešení, jak tuto situaci zlepšit. Zabývala se tím řada studií, ale jediným účinným krokem by bylo snížení intenzity dopravy, což je nereálné,“ říká Barbora Lišková z Technické správy komunikací hlavní města Prahy (TSK).

Správa sleduje dlouhodobý vývoj nehodovosti na území hlavního města a pro tyto účely získává ze statistik Policejního prezidia ČR databáze nehod se souřadnicovou lokalizací. V rámci těchto analýz nehodového rizika jsou sledovány i nejnehodovější místa a úseky, které jsou každoročně vyhodnocovány a publikovány v tzv. Zprávě o nehodovosti. Kromě absolutního počtu nehod v jednotlivých uzlech a úsecích tzv. sledované sítě, kde TSK sleduje i vývoj intenzit automobilové dopravy, je jednou z nejdůležitějších sledovaných veličin tzv. relativní nehodovost, která vyjadřuje počet nehod na jeden milion ujetých vozokilometrů a dává tak do souvislosti zatížení křižovatky nebo úseku s počtem nehod, které se v daném místě staly.

/uploads/blog/semafor-krizovatka-jecna-legerova.jpg

„Je důležité zmínit, že v případě zmíněného úseku nejde o jednu křižovatku, ale o dva samostatné křižovatkové uzly, a to i z hlediska řízení dopravy. Bavíme se tedy o křižovatce náměstí I. P. Pavlova – Sokolská a náměstí I. P. Pavlova – Legerova. Na těchto dvou předmětných křižovatkách se v letech 2019 a 2020 stalo celkem 102 nehod. Křižovatka náměstí I. P. Pavlova – Sokolská byla v roce 2019 vyhodnocena jako čtrnáctá nejnehodovější v Praze co se absolutního počtu nehod týče,“ říká Jiří Wolf, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů TSK.

/uploads/blog/sokolska-ulice-v-centru-prahy_ORb11bR.jpg

Rizikové místo najdete zde.

Podle Institutu plánování a rozvoje (IPR) hlavního města Prahy patří křižovatka Ječná-Legerova-Sokolská k velmi problematickým místům v pražské dopravě především díky vysokým intenzitám automobilové dopravy, tramvají a chodců. Jakékoli, byť jen drobnější úpravy, zde tudíž znamenají poměrně složitý proces projektování tak, aby se sem všechny dopravní prostředky vešly. Místopisně se jedná dokonce o náměstí, což neodpovídá skutečnosti. Na úpravy křižovatky i náměstí probíhalo už nespočet diskusí a projekčních prací zejména ve vazbě na tzv. humanizaci Severojižní magistrály. „V budoucnu zde můžeme zcela jistě očekávat určité úpravy tzv. signálního plánu křižovatky s ohledem na dlouhodobý vývoj dopravy i revitalizaci prostoru vlastního náměstí, tedy oblasti mezi ulicemi Legerova a Sokolská,“ dodává mluvčí IPR Praha Marek Vácha.

Každý rok na silnicích zbytečně umírají stovky lidí. Podívejte se na www.portalnehod.cz, kde najdete místa, kterým je lépe se vyhnout, nebo dbát zvýšené opatrnosti. (tp)

Zdroj: https://pr.denik.cz/cesty-mesty/pretizena-krizovatka-pritahuje-nehody-20210630.html

Tagy: Praha, 2021, Denik.cz

Sdílení:    @ ODESLAT ODKAZ EMAILEM

Tento web využívá cookies

Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud souhlasíte s použitím cookies můžete udělit souhlas níže zobrazeným tlačítkem.