Dálniční exit z D1 trápí Ostrovačice

V Jihomoravském kraji se za dva roky stalo nejvíce vážných nehod v městysu Ostrovačice, a to v místech ulice, do které ústí dálniční exit. Karamboly zde policie šetřila v ulici Veveří u nájezdu na dálnici D1. Jde o celkem pět vážných nehod, jejichž celková škoda překročila 2 miliony korun.

Starosta městyse Ostrovačice Tomáš Hájek uvedl, že většina těchto nehod se odehrála prakticky mimo zastavěné území obce u křižovatek s nájezdy a sjezdy na dálnici D1 a naštěstí při nich nikdo nezemřel. „Tyto křižovatky však v rámci probíhající modernizace dálnice D1, konkrétně úseku 23 Exit 168 Devět křížů – Exit 178 Ostrovačice, budou také upraveny a věřím, že to pomůže ke zlepšení bezpečnosti provozu v této lokalitě,“ doufá starosta.

Toto rizikové místo v Ostrovačicích najdete zde: Mapa rizikových míst (portalnehod.cz)

Přímo v obci směrem od dálnice se připojuje krajská komunikace č. II/386 na krajskou komunikaci II/602, která současně slouží i jako objízdná trasa dálnice. V této křižovatce docházelo a dochází k drobným dopravním nehodám, které jsou vždy zapříčiněny nedáním přednosti v jízdě z vedlejší komunikace, tedy ve směru od dálnice D1. Obec v minulosti umístila na křižovatku dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ s výstražným světlem, po rekonstrukci komunikací v roce 2018 byla tato značka nahrazena novou „Stůj – dej přednost v jízdě“. Nově je zvýrazněn a upraven i přechod pro chodce a zpomalovací vodorovné dopravní značení.

V případě, že se stane nehoda na dálnici D1, je někdy doprava svedena do městyse a provoz na objízdné trase tak výrazně zhoustne. Silnice se zde změní v řeku plnou popojíždějících aut a riziko nehody roste.

Větší problém v katastrálním území městyse způsobuje podle starosty křižovatka silnic I/23 a II/602, která se však nachází daleko od zastavěného území obce. I když i tato křižovatka prošla v roce 2014 proměnou a úpravou provozu, kdy čtyřproudá silnice I/23 sloužící také jako dálniční přivaděč a jedná se o hlavní komunikace mezi Brnem a Rosicemi, byla výrazně upravena. „Bohužel řidiči v její blízkosti nedodržují maximální povolenou rychlost 70 km/h a velmi často zde dochází k haváriím v důsledku špatného odhadu vzdálenosti přijíždějícího vozidla a nedání přednosti v jízdě. Několik havárií skončilo i s vážnými zraněními, po úpravě křižovatky však, pokud mám správné informace, nezemřel žádný člověk. Dle mého názoru by v tomto místě bylo ideální umístit okružní, respektive spirálovou křižovatku, protože při problémech na dálnici, kdy je silnice II/602 využita jako objízdná trasa dálnice D1, dochází k totálnímu ucpání této křižovatky a kolony aut pak sahají až přímo do obce, což je cca 2 kilometry,“ dodal starosta Ostrovačic.

Toto rizikové místo v Ostrovačicích najdete zde: Mapa rizikových míst (portalnehod.cz)

Zdroj: https://pr.denik.cz/cesty-mesty/ostrovacice-20210514.html

Tagy: Jihomoravský, 2021, Denik.cz

Sdílení:    @ ODESLAT ODKAZ EMAILEM

Tento web využívá cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Před pokračováním zvolte, které druhy cookies můžeme používat: